czech

 Co vám nabízíme

Hudba středověku

Rytířská poezie v písni českých i jiných evropských zemí ve 12. – 15. století

Jihofrancouzští trubadúři a o něco později severofrancouzští truvéři a němečtí minnesängři ve 12. a 13. století úspěšně rozrušují monopol chorálu. Do popředí vstupují světská témata milostná, historická, mravoučná, satirická a písně tanečního charakteru. Hudební myšlení je obohacováno o novou svěží melodiku, rytmiku a o nepřeberné množství forem.

Paralelně s písněmi trubadúrů, truvérů a minnesängrů vznikaly španělské světské jednohlasé písně „Cantigas de Santa Maria“ o zázračných skutcích Panny Marie. Rovněž v Itálii se jednohlasé chvalozpěvy o Panně Marii, tzv. laudy, těšily velké oblibě a úspěšně čelily vícehlasým výbojům skladatelů ars nova ve Francii i italského trecenta hluboko do 14. století.

V písních najdeme věrný odraz středověké kultury a smýšlení tehdejších lidí. V rytířských eposech se v idealizovaném světě, obvykle zasazeném anachronicky do dob krále Artuše, kladl hlavní důraz na snahu o dokonalost. Rytíř musel dbát o svou čest a řád, jinak byl nucen odejít do světa a ztracené ctnosti těžce dobývat zpět hrdinskými činy.

Ideálem muže oné doby byla „Minne“ neboli „vyšší“ láska, která bývala nenaplněna, většinou z důvodu nerovného postavení dvojice. Žena, která stála společensky vysoko nad svým obdivovatelem, jeho city samozřejmě nemohla opětovat, nicméně ho nějakým způsobem odměnila, například mu umožnila přístup do vyšších kruhů.

Dostupných, původních a hodnotných prací a pramenů z oné doby je u nás bohužel žalostně málo. I z těchto důvodů se autor a soubor Karmína za pomoci přátel a předních odborníků pokusili v rámci svých i daných možností tuto mezeru zaplnit. Stalo se tak s pevným záměrem vytvořit i za cenu použití nadčasových prostředků živé a svébytné dílo, schopné zaujmout co nejširší vrstvy posluchačů. Dojem, že tehdejší lidé gotickou hudbu právě takto slyšeli a prociťovali, umocňuje autentický zvuk četných replik dobových nástrojů.

Soubor Karmína vystupuje v tomto programu v dobových kostýmech a hraje v něm 10 hudebníků.


Karmína

Ukázky skladeb z programu:


zpětYouTubeFacebook

 

 
© 2013 Karmína, kontakt: Jiří Chudoba,  webmaster: Jaroslav Nosek