czech

 Karmina CD Recordings

Staré české vánoční koledy  (Old Czech Christmas carols)


GZ Loděnice, 1994

 1. Ježíš náš spasitel I
 2. Náš pantáto rozmilý
 3. A když boháč trachtu strojil
 4. Jede sedlák do lesa
 5. Sem pospěšte ptáčátka
 6. Hopsa pacholátka
 7. Vší cti a chvály jest hoden
 8. Pod kopečkem tráva zelená
 9. Poslyšte křesťané
 10. Kráva za humny
 11. Veselým hlasem zpívejme
 12. Když panna plačícího
 13. Krásná panna
 14. Rorando coeli
 15. Na boží narození
 16. Novinu poslouchejte
 17. Veselme se všichni nyní
 18. Učitele velkého
 19. Na Štědrej den jsem koukal
 20. V tamtom svatým domku
 21. Pochválen buď Ježíš Kristus
 22. To jsou dudy
 23. Na Novej rok
 24. Nový rok běží
 25. Hle hle támhle v Betlémě
 26. Ježíš náš spasitel II

back


YouTubeFacebook


 
© 2013 Karmína, contact: Jiří Chudoba,  webmaster: Jaroslav Nosek